WebExtension native messaging with serde_json as the (de)serializer. https://crates.io/crates/web-ext-native-messaging
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Bauke 40aa7afd3e
Initial commit! 🌠
před 3 měsíci
source Initial commit! 🌠 před 3 měsíci
.gitignore Initial commit! 🌠 před 3 měsíci
Cargo.toml Initial commit! 🌠 před 3 měsíci
LICENSE-Apache Initial commit! 🌠 před 3 měsíci
LICENSE-MIT Initial commit! 🌠 před 3 měsíci
README.md Initial commit! 🌠 před 3 měsíci
rustfmt.toml Initial commit! 🌠 před 3 měsíci

README.md

web-ext-native-messaging

WebExtension native messaging with serde_json as the (de)serializer.

Documentation

See docs.rs for documentation.

License

Licensed under either of

at your option.

Contribution

Unless you explicitly state otherwise, any contribution intentionally submitted for inclusion in the work by you, as defined in the Apache-2.0 license, shall be dual licensed as above, without any additional terms or conditions.