A color scheme for you to love. ♡ https://love.holllo.cc
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

17 wiersze
255 B

 1. {
 2. "compilerOptions": {
 3. "declaration": true,
 4. "esModuleInterop": true,
 5. "module": "commonjs",
 6. "outDir": "build/",
 7. "strict": true,
 8. "target": "es6"
 9. },
 10. "include": [
 11. "source/**/*.ts"
 12. ],
 13. "exclude": [
 14. "node_modules"
 15. ]
 16. }