A collection of all my userscripts for various websites. https://bauke.xyz/userscripts
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Bauke 4f28f8e30d
Set the package's main.
2 yıl önce
source Move to self-hosted Gitea, remove the individual READMEs, clean up stuff. 2 yıl önce
.gitignore chore: initial commit 3 yıl önce
LICENSE Relicense the project to MIT. 2 yıl önce
README.md Move to self-hosted Gitea, remove the individual READMEs, clean up stuff. 2 yıl önce
package.json Set the package's main. 2 yıl önce
yarn.lock Move to self-hosted Gitea, remove the individual READMEs, clean up stuff. 2 yıl önce

README.md

Userstyles

A collection of all my userstyles for various websites.

Installation

Head to bauke.xyz/userscripts to see all the available userscripts and installation options.

License

Open-sourced with the MIT license.