Execute a command in specified directories recursively.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

20 wiersze
451 B

 1. # https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
 2. [package]
 3. name = "recursive-execute"
 4. description = "Execute a command in specified directories recursively."
 5. version = "0.2.0"
 6. authors = ["Bauke <me@bauke.xyz>"]
 7. license = "MIT OR Apache-2.0"
 8. repository = "https://git.holllo.cc/Bauke/recursive-execute"
 9. edition = "2018"
 10. [[bin]]
 11. name = "recursive-execute"
 12. path = "source/main.rs"
 13. [dependencies]
 14. clap = "2.33"
 15. execute = "0.2"
 16. walkdir = "2.3"