Execute a command in specified directories recursively.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

9 satır
135 B

  1. # Compiled files and executables.
  2. /target/
  3. # Backup files generated by rustfmt.
  4. **/*.rs.bk
  5. # Temporary directory for testing.
  6. /temp/