Execute a command in specified directories recursively.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

9 rader
135 B

  1. # Compiled files and executables.
  2. /target/
  3. # Backup files generated by rustfmt.
  4. **/*.rs.bk
  5. # Temporary directory for testing.
  6. /temp/