Execute a command in specified directories recursively.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 wiersze
135 B

  1. # Compiled files and executables.
  2. /target/
  3. # Backup files generated by rustfmt.
  4. **/*.rs.bk
  5. # Temporary directory for testing.
  6. /temp/