Render Nunjucks templates in the browser. https://nunjucks.bauke.xyz
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 

618 B

Nunjucks Playground

Render Nunjucks templates in the browser.

Netlify deploy status

Building

To build the site Node and Yarn are required.

Then, run yarn start to build and serve the site at localhost:1234 or yarn build to just build it. The site will be built to the public/ directory.

License

Open-sourced with the MIT license.