My attempt at the 2020 Advent of Code. https://adventofcode.com/about
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Bauke 64fbcab905
Solve day 16! 🌠
před 10 měsíci
source Solve day 16! 🌠 před 10 měsíci
.gitignore Add VSCode to gitignore. před 10 měsíci
Cargo.toml Solve day 4! 🌠 před 10 měsíci
LICENSE Initial commit! 🌟 před 10 měsíci
README.md Initial commit! 🌟 před 10 měsíci
rustfmt.toml Initial commit! 🌟 před 10 měsíci

README.md

Advent of Code 2020

My attempt at the 2020 Advent of Code.

Instructions

 1. Create a .env file with your AoC session cookie. While on the AoC website in Firefox:
  1. Press SHIFT+F9 to open the Storage DevTools.
  2. Open the Cookies section.
  3. Click on https://adventofcode.com.
  4. Copy the session value.
  5. Put it in .env as ADVENT_OF_CODE_SESSION="<session value>".
 2. Run with Cargo: cargo run -q.

License

Released into the public domain with the Unlicense.